Recently Balanced Chemical Equations (1-250)

CA + Br2 = CABr2 化学计量 限制试剂
Mg + AlCl3 = MgCl3 + Al 化学计量 限制试剂
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 化学计量 限制试剂
ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4 化学计量 限制试剂
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 化学计量 限制试剂
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 化学计量 限制试剂
H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + H2(OH)2 化学计量 限制试剂
Na + Cl = NaCl 化学计量 限制试剂
HCl + NaOH = NaCl + H2O 化学计量 限制试剂
BAO + H2O = BA(OH)2 化学计量 限制试剂
H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4H2(OH)2 化学计量 限制试剂
CO2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + H2O 化学计量 限制试剂
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 化学计量 限制试剂
H + CL = HCL 化学计量 限制试剂
PbO + KOH + H2O = KPbO3H3 化学计量 限制试剂
Al + PbCl2 = Pb + AlCl2 化学计量 限制试剂
C4H10 + Cl = C4H9 + HCl 化学计量 限制试剂
CH3Br + NAOH = CH3OH + NABr 化学计量 限制试剂
MnO + HBrO4 = Mn(BrO4) + HO 化学计量 限制试剂
MnO + HBrO4 = Mn(BrO4) + OH 化学计量 限制试剂
KHCO3 + HF = CO2 + KF + H2O 化学计量 限制试剂
ZnCl2 + NH4OH = ZnOH + NH4Cl2 化学计量 限制试剂
K2CO3 + HF = KHCO3 + KF 化学计量 限制试剂
HClO + HCl = Cl2 + H2O 化学计量 限制试剂
NaOH + C18H34O2 = C18H33O2Na + H2O 化学计量 限制试剂
FeSO4 + Ba(OH)2 = Fe(OH)2 + BaSO4 化学计量 限制试剂
CU + AGNO3 = CU(NO3) + AG 化学计量 限制试剂
Cu + Ag{+} = Cu{+2} + Ag 化学计量 限制试剂
HBr + NaOH = NaBr + H2O 化学计量 限制试剂
CUSO4 + ZN = ZNSO4 + CU 化学计量 限制试剂
NaHCO3 = NaOH + CO2 化学计量 限制试剂
C6H5OH + HNO3 = C6H4NO2OH + H2O 化学计量 限制试剂
CoCO3 = CoO + CO2 化学计量 限制试剂
NH4 + Na = NaH4 + N 化学计量 限制试剂
NH3 + H2O = NH4OH 化学计量 限制试剂
CuO + N2O5 = Cu(NO3)2 化学计量 限制试剂
SiO4 + H2O = H2SiO5 化学计量 限制试剂
K + CaNO3 = KNO3 + Ca 化学计量 限制试剂
C5H12 + H2O = C5H11OH + H2 化学计量 限制试剂
CH3CHO + H2 = C2H5OH 化学计量 限制试剂
CrOH + HNO3 = CrNO3 + H2O 化学计量 限制试剂
Na2(SO4) + CaCl2 = Ca(SO4) + Na2 + Cl2 化学计量 限制试剂
Mg(NO3)2 + CaCO3 = MgCO3 + Ca(NO3)2 化学计量 限制试剂
Fe + CI2 = FeCI2 化学计量 限制试剂
NaHCO3 + CH3COOH = NaCH3COO + H2O + CO2 化学计量 限制试剂
NH3 + H2SO4 = NH4HSO4 化学计量 限制试剂
SO2 = S + O2 化学计量 限制试剂
C2H5CL + NAOH = C2H5OH + NACL 化学计量 限制试剂
Na(SO4) + BaCl = NaCl + SO4 + Ba 化学计量 限制试剂
Na2(SO4) + BaCl2 = Na2Cl2 + SO4 + Ba 化学计量 限制试剂
Na2(SO4) + BaCl2 = NaCl + SO4 + Ba 化学计量 限制试剂
NaOH + NH4 = NH3 + H2O + Na 化学计量 限制试剂
AgNO3 + CaBr2 = AgBr2 + CaNO3 化学计量 限制试剂
Zn + AuCl4 = ZnCl4 + Au 化学计量 限制试剂
(NH4)F + K2S = (NH4)S + F + K2 化学计量 限制试剂
CaCO3 = CaO + CO2 化学计量 限制试剂
K + Ca(NO3) = KNO3 + Ca 化学计量 限制试剂
CaCO3 + H2SO4 = CO2 + H2O + CaSO4 化学计量 限制试剂
CU(OH)2 = CUO + H2O 化学计量 限制试剂
HCOOH + NAOH = HCOONA + H2O 化学计量 限制试剂
Mg + CO2 = CO + MgO 化学计量 限制试剂
Hg(NO3)2 + Na2S = HgS + (NO3)2 + Na2 化学计量 限制试剂
KClO + HCl = KCl + HClO 化学计量 限制试剂
ZN + CuO = ZNO + Cu 化学计量 限制试剂
Mg + CuSo4 = MgSo4 + Cu 化学计量 限制试剂
NH3OH + H2SO4 = NH4SO4 + H2O 化学计量 限制试剂
SO2 + H2O2 = H2SO4 化学计量 限制试剂
NaOH = Na + OH 化学计量 限制试剂
HCOOH + NAHCO3 = HCOONA + CO2 + H2O 化学计量 限制试剂
NH4CL + KOH = KCL + H2O + NH3 化学计量 限制试剂
Pb(NO3)2 + BaCl2 = PbCl2 + (NO3)2 + Ba 化学计量 限制试剂
CH3COH + H2 = C2H5OH 化学计量 限制试剂
Al + CuSO4 = AlSO4 + Cu3 化学计量 限制试剂
HCl + KOH = KCl + H2O 化学计量 限制试剂
(NH4)Cl + Ag(NO3) = AgCl + NH4 + NO3 化学计量 限制试剂
Zn + AgCl4 = ZnCl4 + Ag 化学计量 限制试剂
H3PO4 + NiCl2 = Ni(PO4) + H3 + Cl2 化学计量 限制试剂
C2H2 + H2O = CH3CHO 化学计量 限制试剂
C6H4OHNHCH3CO + H2O2 = C6H4ONCH3CO + H2O 化学计量 限制试剂
NaCl + H2O = NaOH + HCl 化学计量 限制试剂
FECL3 + CUSO4 = FESO4 + CUCL3 化学计量 限制试剂
Pb + H2O = PbO + H2 化学计量 限制试剂
Zn + CuBr2 = ZnBr2 + Cu 化学计量 限制试剂
ZN + I2 = ZNI2 化学计量 限制试剂
C2H5OH + O2 = CH3COOH + H2O 化学计量 限制试剂
NaClO3 = NaClO + O2 化学计量 限制试剂
NaOH + HOOCC6H4COOK = NaOOCC6H4COOK + H2O 化学计量 限制试剂
MG + I2 = MGI2 化学计量 限制试剂
Na2SO3 + H2O2 = Na2SO4 + H2O 化学计量 限制试剂
HNO3 + Cu = NO + HCuO2 化学计量 限制试剂
CaO2 + H2O = CaO2H2O 化学计量 限制试剂
TiS + H2O = H2S + TiO 化学计量 限制试剂
HCI + AgNO3 = AgCI + HNO3 化学计量 限制试剂
C3H7OH + HBr = C3H7Br + H2O 化学计量 限制试剂
C6H4ONCH3CO + CH3COOH + NaNO2 = C6H3OHNO2NHCH3CO + CH3COONa 化学计量 限制试剂
Mn(OH)2 + H2O2 = H2O + H2MnO3 化学计量 限制试剂
H2(SO4) + Ba(NO3)2 = H2Ba + (SO4) + (NO3)2 化学计量 限制试剂
Mg + CuNO3 = MgNO3 + Cu 化学计量 限制试剂
P2O5 + H2O = H2P2O6 化学计量 限制试剂
NaOMe + HBr = NaBr + MeOH 化学计量 限制试剂
HCOONH4 + NaOH = HCOONa + NH3 + H2O 化学计量 限制试剂
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + Na2Cl2 化学计量 限制试剂
K + Cl = KCl 化学计量 限制试剂
NH4OH + HNO3 = (NH4)NO3 + H2O 化学计量 限制试剂
Na2SO3 + NaClO = Na2SO4 + NaCl 化学计量 限制试剂
Cu + FeCl3 = CuCl2 + FeCl 化学计量 限制试剂
C3H7Br + NaOH = C3H7OH + NaBr 化学计量 限制试剂
H2SO4 = H2O + SO3 化学计量 限制试剂
Se + K = KSe 化学计量 限制试剂
CH3COOC2H5 + NAOH = CH3COONA + C2H5OH 化学计量 限制试剂
C3H7ONa + H2O = C3H7OH + NaOH 化学计量 限制试剂
S + C = CS 化学计量 限制试剂
C3H7OH = C3H6 + H2O 化学计量 限制试剂
C8H18 + Br2 = C8H17Br + HBr 化学计量 限制试剂
BaCl2 + Na2(CO3) = Ba(CO3) + Cl2 + Na2 化学计量 限制试剂
SrCl2 + AgNo3 = SrNo3 + AgCl2 化学计量 限制试剂
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 化学计量 限制试剂
Cl2 + H2O = HCl + HClO 化学计量 限制试剂
AgNO3 + Na2S = AgS + Na2NO3 化学计量 限制试剂
HNO2 + NH3 = NH4NO2 化学计量 限制试剂
MgCO3 = MgO + CO2 化学计量 限制试剂
CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O 化学计量 限制试剂
NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O 化学计量 限制试剂
Ba(OH)2 + Cl2O5 = Ba(ClO3)2 + H2O 化学计量 限制试剂
Zn + Ag = AgZn 化学计量 限制试剂
MgO + H2O = Mg(OH)2 化学计量 限制试剂
HNO2 + NH4OH = H2O + NH4NO2 化学计量 限制试剂
Fe2NO3 + NaOH = NaNO3 + Fe2OH 化学计量 限制试剂
Zn + F2 = ZnF2 化学计量 限制试剂
Mn + I2 = MnI2 化学计量 限制试剂
Ni + F2 = NiF2 化学计量 限制试剂
HCL + NAOH = H2O + NACL 化学计量 限制试剂
BaS + PtF2 = BaF2 + PtS 化学计量 限制试剂
H2SO4 + Pb(NO3)2 = Pb(SO4) + H2 + (NO3)2 化学计量 限制试剂
BaCl + ZnSO4 = BaSO4 + ZnCl 化学计量 限制试剂
NaOH + HCl = H2O + NaCl 化学计量 限制试剂
C2H2 + Ag2O = Ag2C2 + H2O 化学计量 限制试剂
NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl 化学计量 限制试剂
NH4NO3 + BaCl2 = NH4Cl2 + BaNO3 化学计量 限制试剂
NaCl + NH3 + H2O + CO2 = NaHCO3 + NH4Cl 化学计量 限制试剂
NaOH + NiCl = NaCl + NiOH 化学计量 限制试剂
ZnO + H2 = Zn + H2O 化学计量 限制试剂
HCl + NaOH = NaCl + HOH 化学计量 限制试剂
KHC8H4O4 + NaOH = KNaC8H4O4 + H2O 化学计量 限制试剂
O2 + S = SO2 化学计量 限制试剂
CH3CH(OH)COOH + NaOH = CH3CH(OH)COONa + H2O 化学计量 限制试剂
NO3 + Na = NaNO3 化学计量 限制试剂
AgNO3 + KBr = AgBr + KNO3 化学计量 限制试剂
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 化学计量 限制试剂
NH4Cl2 + NaOH = NH4(OH) + NaCl2 化学计量 限制试剂
ZnOH + NaCo3 = NaOH + ZnCo3 化学计量 限制试剂
HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2 化学计量 限制试剂
CuO + H2SO4 = H2O + CuSO4 化学计量 限制试剂
ClCH2COOH + NaOH = ClCH2COONa + H2O 化学计量 限制试剂
Na3(PO4)2 + CrCl3 = Cr(PO4)2 + Na3 + Cl3 化学计量 限制试剂
Fe + Cl = FeCl 化学计量 限制试剂
CaO + H2O = Ca(OH)2 化学计量 限制试剂
H3BO3 + NaOH = NaH2BO3 + H2O 化学计量 限制试剂
MgO + H2SO4 = H2O + MgSO4 化学计量 限制试剂
Cl2 + BABr2 = BACl2 + Br2 化学计量 限制试剂
Ba + H2O = BaOH + H 化学计量 限制试剂
S + O2 = SO2 化学计量 限制试剂
Fe + SCN = Fe(SCN) 化学计量 限制试剂
C2H5CL + KOH = C2H5OH + KCL 化学计量 限制试剂
SO3 + Na2O = Na2SO4 化学计量 限制试剂
KBr + Cl = KCl + Br 化学计量 限制试剂
NH3 + HNO3 = NH4NO3 化学计量 限制试剂
Al + CuSO = Cu + AlSO 化学计量 限制试剂
RCOOH + NaOH = RCOONa + H2O 化学计量 限制试剂
HCl + LiOH = H2O + LiCl 化学计量 限制试剂
H2SiO3 = SiO2 + H2O 化学计量 限制试剂
Na(OH) + H2SO4 = NaHSO4 + H2O 化学计量 限制试剂
NH4SO4 + BaCl2 = NH4Cl2 + BaSO4 化学计量 限制试剂
BaS + O3 = BaSO3 化学计量 限制试剂
Mg + F2 = MgF2 化学计量 限制试剂
NH4SO4 + AgNO3 = NH4NO3 + AgSO4 化学计量 限制试剂
LiOH + HCl = LiCl + H2O 化学计量 限制试剂
KOH + CuSO4 = CuOH + KSO4 化学计量 限制试剂
Pb(OH)2 = PbO + H2O 化学计量 限制试剂
Zn + HCl = ZnCl + H 化学计量 限制试剂
KOH + HBr = KBr + H2O 化学计量 限制试剂
AGNO3 + KI = AGI + KNO3 化学计量 限制试剂
PbO2 + SiO2 = PbSiO4 化学计量 限制试剂
C2H5OH + NAOH = C2H5ONA + H2O 化学计量 限制试剂
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH 化学计量 限制试剂
NH4Cl = NH3 + HCl 化学计量 限制试剂
PbCO3 = PbO + CO2 化学计量 限制试剂
NH3 + HCl = NH4Cl 化学计量 限制试剂
CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2CO3 化学计量 限制试剂
H2S + O2 = S + HOH 化学计量 限制试剂
ZnS + H2O = ZnO + H2S 化学计量 限制试剂
Mg + CuCl2 = MgCl2 + Cu 化学计量 限制试剂
MgBr2 = Mg + Br2 化学计量 限制试剂
KOH + NH4Cl = KCl + H2O + NH3 化学计量 限制试剂
Be(OH)2 = BeO + H2O 化学计量 限制试剂
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 化学计量 限制试剂
LiPO4 + AgNO3 = Li(NO3) + Ag(PO4) 化学计量 限制试剂
FE + Cl2 = FECl2 化学计量 限制试剂
CuSO4 + NaOH = CuOH + NaSO4 化学计量 限制试剂
Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu 化学计量 限制试剂
RbI + AgNO3 = RbNO3 + AgI 化学计量 限制试剂
ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 化学计量 限制试剂
PBS + O = PB + SO 化学计量 限制试剂
CH3COOH + KOH = CH3CO2K + H2O 化学计量 限制试剂
HF + H2O = F + H3O 化学计量 限制试剂
AGNO3 + NACL = NANO3 + AGCL 化学计量 限制试剂
NaCO3 + Cl = NaCl + CO2 + O 化学计量 限制试剂
H2O + SO3 = H2SO4 化学计量 限制试剂
HClO4 + KOH = H2O + KClO4 化学计量 限制试剂
Ba(HCO3)2 = BaCO3 + H2O + CO2 化学计量 限制试剂
Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb 化学计量 限制试剂
OH + HCl = Cl + H2O 化学计量 限制试剂
K + HCl = KCl + H 化学计量 限制试剂
NaNO3 + FeCl3 = NaCl3 + FeNO3 化学计量 限制试剂
NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl 化学计量 限制试剂
NaOH + HClO4 = NaClO4 + H2O 化学计量 限制试剂
CH3OH + PCl5 = CH3Cl + POCl3 + HCl 化学计量 限制试剂
CO2 + H2O = H2CO3 化学计量 限制试剂
MnCO3 = Mn + CO3 化学计量 限制试剂
HCOONa + HCl = HCOOH + NaCl 化学计量 限制试剂
CaC2 + H2O = C2H2 + CaO 化学计量 限制试剂
NH3 + Ca = CaNH + H2 化学计量 限制试剂
SO3 + H2O = H2SO4 化学计量 限制试剂
SO2 + H2O = H2SO3 化学计量 限制试剂
S + Fe = FeS 化学计量 限制试剂
AGNO3 + NACO3 = AGCO3 + NANO3 化学计量 限制试剂
AGNO3 + NAOH = AGOH + NANO3 化学计量 限制试剂
HCL + KOH = H2O + KCL 化学计量 限制试剂
FeSo4 + Ba(No3)2 = Fe(No3)2 + BaSo4 化学计量 限制试剂
Li2CO3 = Li2O + CO2 化学计量 限制试剂
Ag + ZnCl2 = AgCl2 + Zn 化学计量 限制试剂
CaCO3 + H2SO4 = H2CO3 + CaSO4 化学计量 限制试剂
PbO + NaOH + H2O = Na(Pb(OH)3) 化学计量 限制试剂
Ca + CuSO4 = CaSO4 + Cu 化学计量 限制试剂
FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S 化学计量 限制试剂
Na2CO3 + H2S = Na2S + H2CO3 化学计量 限制试剂
H2SO3 + MgO = MgSO3 + H2O 化学计量 限制试剂
NH4OH + Pb(NO3)2 = PbOH + NH4(NO3)2 化学计量 限制试剂
CuCO3 = CuO + CO2 化学计量 限制试剂
CaCl2 + Cu = CuCl2 + Ca 化学计量 限制试剂
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu 化学计量 限制试剂
ZnBr2 + Pb(NO2)2 = Zn(NO2)2 + PbBr2 化学计量 限制试剂
CH3CH2COOCH3 + NaOH = CH3CH2COONa + CH3OH 化学计量 限制试剂
H3PO4 + NAOH = NAH2PO4 + H2O 化学计量 限制试剂
C3H8O3 + HBr = C3H7O2Br + H2O 化学计量 限制试剂
CuSO4 + HgCl2 = CuCl2 + SO4Hg 化学计量 限制试剂
KI + H2S = H2K + IS 化学计量 限制试剂
C2H5Br + KOH = C2H4 + KBr + H2O 化学计量 限制试剂
CuS + O2 = CuO + SO 化学计量 限制试剂
C2H5Br + KOH = C2H5OH + KBr 化学计量 限制试剂
H2SO3 = SO2 + H2O 化学计量 限制试剂